← Tilbage til alle DancoOil produkter

DancoOil 2010

Tec 2010 Benzin+ | Diesel+ er fremstillet på basis af Tec 2000 højkoncentreret smøreolie. Kan tilsættes alle benzin- og dieselbrændstoffer. Giver bedre forbrænding, og dermed en renere udstødning. Kondensvands uheldige virkning på brændstofsystemet undgås. Forøger levetiden for brændstoffet, reducerer risikoen for svampevækst (dieselpest).

Tec 2010 er et flydende tilsætningsmiddel til autodiesel, fyringsolie og benzin.

Tec 2010 kan med fordel anvendes for at fjerne og modvirke tilsodning af dyser, samt at give optimal smøring af brændstofpumpe, karburator og indsprøjtningssystem. Produktet blander sig helt med brændstoffet.

Giver lettere koldstart. Hindrer dannelse af svovlsyre. Forebygger korrosion og rust. Reducerer dannelse af stabelfibre ved lave driftstemperaturer og den efterfølgende filtertilstopning. Giver renere forbrænding (Mindre forurening). Reducerer brændstofforbrug. Giver øget motoreffekt samt mere lydløs motorgang.

Kan bruges i diesel- og benzinmotorer, entreprenørmateriel, transportmateriel, landbrug og skovbrug samt skibsmotorer.

Vil du vide mere?